• NHÀ THẦU EPC

    Chúng tôi là nhà thầu EPC trong các dự án vừa và nhỏ.

    Các lĩnh vực hoạt động chính, gồm: nhà máy phân bón, nhà máy khí công nghiệp, nhà máy thực phẩm, nhà máy săm lốp cao su và các nhà máy khác.

  • THÀNH VIÊN MỚI

    Từ cuối năm 2015, chúng tôi đã bắt đầu những việc đầu tiên tại Yangon. Từ đó, các hoạt động phối hợp giữa đội ngũ Việt Nam từ Công ty TNHH LAMASG E&C (Việt Nam) và Myanmar được hình thành.

    Giờ đây, chúng tôi tiếp tục hoạt động của mình với tên gọi mới LAMASG E&C Myanmar Company, Ltd.

Chúng tôi là nhà thầu EPC trong các dự án vừa và nhỏ

Chúng tôi là nhà thầu EPC trong các dự án vừa và nhỏ

Thành viên mới tại Myanmar

Thành viên mới tại Myanmar

Tin tức

Tin tức

HUẤN LUYỆN KỸ SƯ MYANMAR

THÀNH VIÊN MỚI

THỎA THUẬN MỚI